Contact: 08-39101-250

    English (United Kingdom) Tiếng Việt (Vietnamese)

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

NHÃN HÀNG TÀI TRỢ:

Nhà tài trợ của chương trình Khắc nhập Khắc xuất:  

NHẠC HIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

LUẬT CHƠI:

Tên gốc chương trình : SHOW ME WHAT YOU HAVE GOT, trò chơi truyền hình này được sản xuất theo bản quyền của C.Ty Endemol N.V, Hà Lan.

Đây là một game đầy cảm giác hào hứng, sinh động nhưng không kém phần hấp dẫn và hồi hộp. Số tiền thưởng mà người chơi đạt được hoặc được nhân gấp nhiều lần hoặc sẽ bị chia đến con số cuối cùng !!!
 
Người chơi, ngòai yếu tố thông minh, quyết đóan, còn cần chút may mắn và nhất là phải có  thần kinh thép vì đây là một chặng đường đua khốc liệt và đầy những bất ngờ.
 
Game chỉ gồm 1 người chơi, gồm 2 vòng :
 
Vòng 1 :
 
Trên sân khấu, 12 vũ công cầm 12 dải băng, ẩn trong dải băng là 12 số điểm khác nhau và ở vị trí ngẫu nhiên (từ 0 - 4000 điểm). Trên màn hình chính cũng sẽ xuất hiện 8 ký hiệu, gồm 4 dấu cộng (+) và 4 dấu trừ (-). Người chơi, tùy theo câu trả lời đúng hoặc sai, sẽ lần lượt mở từng ký hiệu này.
 
Game bắt đầu khi trên bảng chính hiện lên một cụm từ là những từ đầu tiên của dạng câu hỏi ‘Đúng – Sai’.
Người chơi chỉ trả lời Đúng hoặc Sai. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 chọn lựa  (A, B & C) cho người chơi để chọn câu hỏi, cả 3 câu hỏi sẽ có cùng những cụm từ đầu nhưng sẽ khác phần nội dung sau, tùy theo chọn lựa của người chơi.
 
Ví dụ, khi chọn C, thì nội dung còn lại của chọn lựa C sẽ xuất hiện. Nếu không trả lời được câu hỏi của chọn lựa C, người chơi có thể đổi một câu hỏi khác bằng cách chọn A hoặc B, nội dung còn lại của chọn lựa A hoặc B sẽ xuất hiện. Người chơi phải trả lời câu hỏi ở lần lựa chọn thứ 2 này và không được quyền chọn lại chọn lựa C trước đó.
 
Khi trả lời đúng một câu hỏi, 1 ký hiệu dấu cộng (+) trên màn hình sẽ được mở, nghĩa là người chơi sẽ được cộng thêm điểm thưởng. Người chơi sẽ tự quyết định số điểm thưởng bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 12 vũ công trên sân khấu đang cầm dải băng với số điểm tương ứng.
 
Ngược lại, khi trả lời sai một câu hỏi, 1 ký hiệu dấu trừ (-) trên màn hình cũng sẽ được mở, nghĩa là người chơi sẽ bị trừ đi điểm thưởng. Người chơi sẽ biết số điểm bị trừ là bao nhiêu bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong các vũ công còn lại trên sân khấu đang cầm dải băng với số điểm tương ứng.
 
Sau khi người chơi đã mở đủ hoặc 4 ký hiệu cộng (+) hoặc 4 ký hiệu trừ (-) (không nhất thiết phải mở 4 dấu cộng hoặc trừ liên tiếp) thì vòng 1 kết thúc.
 
Người chơi sẽ bị lọai trong trường hợp :
 
-Mở 4 dấu cộng và điểm âm (<0)
-Mở 4 dấu trừ và điểm âm (<0)
 
Trong trường hợp người chơi bị lọai từ vòng 1, game sẽ bắt đầu lại từ đầu với người chơi mới. Người chơi chỉ được quyền vào vòng 2 khi mở hết 4 dấu cộng và đạt điểm dương (>0)
 
Vòng 2 :
 
Vòng này, 12 vũ công cũng sẽ tiếp tục với 12 dải băng, ẩn bên trong các dải băng là các con số từ 1 – 4 và cũng được bố trí ở các vị trí ngẫu nhiên. Các số này sẽ được nhân hoặc chia với số điểm hiện có của người chơi, tùy thuộc vào câu trả lời đúng, sai của người chơi.
 
Trên màn hình chính cũng sẽ xuất hiện 8 ký hiệu, gồm 4 dấu nhân (x) và 4 dấu chia (¸). Người chơi, tùy theo câu trả lời đúng hoặc sai, sẽ lần lượt mở từng ký hiệu này. 
 
Bắt đầu vòng 2, người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên 1 trong 12 vũ công để biết được câu hỏi. Người vũ công khi được chọn sẽ cho người chơi biết cụm từ đầu tiên của câu hỏi.
 
Ở vòng này, người chơi sẽ trả lời dạng câu hỏi mở, cũng có 3 chọn lựa (A B & C) để chọn câu hỏi. Tương tự vòng 1, ví dụ, nếu không trả lời được câu hỏi của chọn lựa A, người chơi có thể đổi một câu hỏi khác bằng cách đổi sang chọn lựa  B hoặc C, nội dung còn lại của chọn lựa B hoặc C sẽ xuất hiện. Người chơi phải trả lời câu hỏi ở lần lựa chọn thứ 2 này và không được quyền chọn lại chọn lựa A trước đó.
 
Khi trả lời đúng một câu hỏi, 1 ký hiệu dấu nhân (x) trên màn hình sẽ được mở, nghĩa là số điểm hiện tại của người chơi sẽ được nhân lên với một con số nào đó. Người chơi sẽ biết được con số nhân này khi người vũ công (mà người chơi đã chọn để biết câu hỏi ngay từ đầu) từ từ mở dải băng ra.
 
Ngược lại, nếu trả lời sai, 1 dấu chia (¸) trên màn hình cũng sẽ được mở, số điểm hiện tại của người chơi sẽ bị chia với một con số nào đó. Người chơi sẽ biết được con số chia này khi người vũ công (mà người chơi đã chọn trước đó) từ từ mở dải băng ra.
 
Vòng này không được kết thúc giữa chừng, người chơi phải tham gia đến cuối cuộc chơi. Game sẽ kết thúc khi người chơi mở đủ hoặc 4 dấu nhân (x) hoặc 4 dấu chia (¸) và ra về với số điểm (tiền thưởng) tương ứng.

Show Me The Money