Contact: 08-39101-250

    English (United Kingdom) Tiếng Việt (Vietnamese)

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

NHÃN HÀNG TÀI TRỢ:

- Nhà tài trợ của chương trình Ô chữ Vàng: 

NHẠC HIỆU CHƯƠNG TRÌNH:

LUẬT CHƠI:

Tên gốc chương trình : BRAINTEASER, trò chơi truyền hình này được sản xuất theo bản quyền của C.Ty Endemol N.V, Hà Lan.
 
Vòng 1: 
Gồm 4 người, chia làm 2 cặp. Từng cặp sẽ thi với nhau qua 2 game với 2 trò chơi của vòng 1 để loại ra 1 người. Sau vòng 1, sẽ còn lại 2 người vào vòng 2.
 
- Trò chơi 1 “Đảo chữ đoán nghĩa” :
Máy tính sẽ cho một số từ bị đảo, người chơi bấm chuông để giành quyền trả lời và phải sắp xếp các từ lại sao cho thành một câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ hoặc 1 cụm từ có ý nghĩa và đúng với đáp án của chương trình. 

 
- Trò chơi 2 “Khám phá ô chữ”
Người có điểm cao hơn ở trò chơi 1 ‘Đảo chữ đoán nghĩa’ sẽ được quyền ưu tiên chơi trước ở trò chơi 2 này. Trên màn hình hiển thị một bảng gồm 11x11 ô, chứa 10 con số đại diện cho 10 câu hỏi. Người chơi chọn 1 số ngẫu nhiên, MC cho lời gợi ý, người chơi đoán câu, hoặc từ, cụm từ, tên địa danh, nhân vật, sự kiện… (theo chiều dọc hoặc ngang). Trả lời đúng sẽ được điểm và chọn câu hỏi tiếp theo, trả lời sai sẽ không được điểm.
 
 
Vòng 2 : 
Sau vòng 1 còn lại 2 người. Hai người này sẽ cùng chơi với nhau. Vòng này cũng sẽ có 2 loại trò chơi :
 
- Trò chơi 1 “Ô chữ liên kết” :
1 chữ đầu và 1 chữ cuối xuất hiện, người chơi phải tìm ra chữ đứng giữa sao cho khi ghép với chữ đầu, hoặc chữ cuối thành 2 từ có nghĩa và đúng với đáp án của chương trình. 
 
 
- Trò chơi 2 “Tìm đáp án qua gợi ý” :
Người chơi đoán tên nhân vật, tên bài hát, tên tác phẩm … từ 4 gợi ý cho trước. Câu hỏi được đưa ra với với các chủ đề khác nhau (âm nhạc, lịch sử, khoa học,…). Máy tính cho những dữ kiện liên quan, có tất cả 4 dữ kiện, những dữ kiện này được đưa ra từ từ, người chơi bấm chuông để trả lời và có thể trả lời ở dữ kiện thứ 1, 2, 3,4. Càng trả lời sớm (dữ kiện 1, 2) thì điểm càng lớn. 
 
 
Vòng 3 (chung kết) : 
Sau vòng 2, người có số điểm cao nhất sẽ vào vòng 3 (vòng chung kết). Vòng này chỉ có 1 loại trò chơi. Một bảng chữ cái được đưa ra (mỗi ô là 1 chữ cái) 5 x 5. Trong bảng chữ này có chứa từ khoá (đáp án) của chương trình. Thời gian cho trò chơi này được giới hạn là 60 giây.
•- MC sẽ đưa ra 5 câu hỏi, nếu người chơi trả lời được câu hỏi đầu tiên thì chữ cái đầu tiên của từ khoá chương trình sẽ xuất hiện.
- MC đọc câu hỏi thứ 2, nếu người chơi trả lời đúng, thì những chữ cái không có trong từ khoá của chương trình sẽ bị ẩn đi để không làm rối người chơi.
- Cứ như vậy trong 60”, nếu người chơi tiếp tục trả lời đúng 3 câu hỏi còn lại thì từ khoá của chương trình sẽ dần hiện ra.
- Ở những giây cuối cùng người chơi sẽ đưa ra từ khóa của chương trình.
- Nếu người chơi trả lời đúng từ khoá của chương trình thì người chơi thắng cuộc. Nếu không trả lời được đáp án cuối cùng thì người chơi sẽ được tiền thưởng theo số câu hỏi đã trả lời được. 
 

 

Secrect Crossword Puzzle