Contact: 08-39101-250

    English (United Kingdom) Tiếng Việt (Vietnamese)

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Trong buổi tiệc đóng máy của đoàn phim "Câu chuyện tình đời", danh hài chia sẻ, anh sẽ dùng toàn bộ số tiền thù lao nhận được khi tham gia phim để dành lập đền thờ tổ nghiệp.

Đọc thêm...